• HOME
  • 세라믹창작센터
  • 입주작가소개

입주작가소개

1141/12 페이지

번호 이미지 제목 등록일시 조회수
114 [2017-18년] 장용선 [2017-18년] 장용선 (13)
장용선        1980, 한국 ..
2017/10/20 190
113 [2017-18년] 윤성호 [2017-18년] 윤성호 (10)
윤성호 1975, 한국 학력 2014   교토조형예술대학 대학원 예술연구과..
2017/10/20 158
112 [2017-18년] 송윤정 [2017-18년] 송윤정 (11)
송윤정 1972, 한국 학력 2010 파리 소르본 1대학 Arts Plastiques 석사과..
2017/10/20 142
111 [2017-18년] 김진휘 [2017-18년] 김진휘 (9)
김진휘 1983, 한국 학력 2017  부산대학교 대학원 예술대학 예술문화영상학과 미학 전..
2017/10/20 134
110 [2017년] 정욱 Jung Uk [2017년] 정욱 Jung Uk (7)
정욱 1987, 한국   학력  2016. ..
2017/04/19 277
109 [2017년] 이기연 [2017년] 이기연 (10)
  이기연        1987, 한국..
2017/04/19 452
108 [2017년] 박선영 Park SunYoung [2017년] 박선영 Park SunYoung (5)
      
2017/04/06 282
107 [2017년] 류주현 Ryu Joo-hyun [2017년] 류주현 Ryu Joo-hyun (14)
  이름   류 주 현       생년..
2017/04/06 228
106 [2017년] 김승현 [2017년] 김승현 (13)
  이름        김승현 생년 &nbsp..
2017/04/06 161
105 [2017년] 고우정 woo jung KOH [2017년] 고우정 woo jung KOH (10)
À̸§   고 우 정  &raq..
2017/04/06 237
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 > >>